Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

हसून पहाव रडून पहावं
जिवनाकडे नेहमी डोळे भरुन पहावं.....
आपण हजर नसताना ही आपलं
नावं कुणीतरी काढावं.....
माणसावर करावं की माणुसकीवर करावं
पण प्रेम मनापासुन करावं.....

Popular Articles