Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

जीवनात एकदा ध्येय निर्धारित केल्यानंतर पुन्हा मागे वळुन पाहू नका, कारण पुन्हा पुन्हा मागे वळुन पाहणारे इतिहास घडवीत नसतात.

Popular Articles