Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

मी तिच्या घरी गेलो होतो लाल गुलाब घेऊन,
सांगायला की तुजे दिल मला देनार का?
तिच्या आईने उघडला दरवाजा..
मी घाबरुन बोललो..
...
.....
दोन रुपयाला गुलाब आहे घेणार का ?

Popular Articles