Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

हरल्यावर आपण का हरलो ? याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते मात्र जिंकल्यावर स्पष्टीकरणाचा एक शब्दही द्यावा लागत नाही.
-- अँडॉल हिटलर

Popular Articles