Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

तुका म्हणे.....
तोच नवरा सुखी आहे,
...
....
ज्याची बायको मुकी आहे..

Popular Articles