Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

काय फायदा ईतका अभ्यास  करून....? अजून पर्यंत हा पता नाही लागला की...
...
.....
'सासरला' व 'माहेरला' इंग्रजी मध्ये काय म्हणतात...!
जर कुणाला ठाऊक असेल तर सांगा ...!

Popular Articles