Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

इतरांपेक्षा स्वतःला जास्त ओळख, ईतरांपेक्षा जास्त काम करा आणि ईतरांपेक्षा कमी अपेक्षा करा, या तीन गोष्टी यश मिळविण्यासाठी महत्वाच्या आहेत.
-- विल्यम शेक्स्पिअर

Popular Articles