Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एका अंधारी रात्र होती ....
हलका हलका पाऊस सुरू होता ...
सुनसान रस्त्यावर एक मुलगा आणी मुलगी ....
दोघेही बाईक वरून जात होते ....
दोघेही ओले चिंब होते ....
अचानक मुलाने बाईक थांबवली ...
मुलीला बाईक वरून उतरवले ...
तीचा हात पकडला ....
तिला जवळ घेतले ....
मुलगी लाजली ....
ते बघून मुलगा तीच्या कानात बोलला ..
..
....
चल धक्का मार, पेट्रोल संपलंय ..!!

Popular Articles