Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

रस्त्यावरुन एखाद्या लग्नाची वरात नाचत नाचत जात असेल आणि समोरुन एखादी गाडी आली तर...
...
....
लगेच वरातीतल्या ४-५ जणांच्या अंगात ट्रैफिक पोलीस येतो....

Popular Articles