Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

मी प्रत्येकाच्या दुष्टीने चांगला असु शकत नाही, पण मी त्यांच्यासाठी उत्कुष्ट आहे जे मला समजतात.
माणसाने स्व:ताच्या नजरेत चांगलं असलं पाहीजे,
लोक तर देवाला पण नाव ठेवतात..!

Popular Articles