Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

जीवनात एक गोष्ट लक्षात ठेवा तुमच्या डोळ्यात अश्रू आले तर हजार जन पुसायला येतील ?
पण  नाकात शेंबूड झाला एक पण पुसायला येणार नाही.
...
.....
तबेतीची  काळजी घ्या ? पावसाळा येतोय..

Popular Articles