Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

नवरा: तुला वाटत नाही का, पावसाळा येतोय...
आपण पावसात भिजावं..
इकडे तिकडे उड्या माराव्या...
गाणं गुनगुनावं ...?
...
.....
बायको: पावसाळा आला की बेडकांना असचं वाटतं...

Popular Articles