Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

"सर्वांच्या नशिबात सुखाचा उपभोग लिहिलेला असतो;
काहींना ओँजळभर मिळते, तर काहींना रांजणभर!
पण त्यातून मिळणारा आनंद ज्याला कळला तोच जगणे शिकला".
...
.....
"दुःखाच्या समुद्रात सुखाची लाट असतेच फक्त थोड़ी वाट पहायची असते"...!!!

Popular Articles