Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एका संस्थेने केलेल्या सर्वेमध्ये निष्पन्न झाले की..
बायकोबरोबर जास्त वेळ बोलल्यामुळे त्या व्यक्तीचे टेंशन कमी होते, Heart attack च संकट 80% कमी होते, मन 90% Relax राहते आणि तणाव 95% पर्यन्त कमी होतो.
...
.....
पण बायको कुणाची....? ह्याबाबत  संस्थेकडून काही माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही...

Popular Articles