Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

आज माझा HR ढसाढसा रडला जेव्हा मी त्याला विचारले
...
.....
अधिक महींन्याचा पगार हया महिन्यात अधिक मिळेल का ?

Popular Articles