Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

शिक्षक:- 15 फळांची नावे सांगा बर...??
मक्या:- पेरु
शिक्षक:- शाब्बाश
मक्या:- आंबा
शिक्षक:- गुड
मक्या:- सफरचंद
शिक्षक:- वेरी गुड ३ झाले आता अजून १२ सांग..
मक्या:- "एक डझन केळं"....!!!.
...
.....
जागेवर मेलं बिचारं मास्तर..

Popular Articles