Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

"गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
गुरु देव महेश्वराः
गुरु साक्षात परब्रह्म
तस्मैश्री गुरुवे नमः"
गुरू पौणिमेच्या सर्वांना शुभेच्छा..
गुरूच्या कृपेने तुमच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होवोत..

Popular Articles