Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

जेव्हढे दुःख मुलीने प्रेम नाकारल्याने होत नाही, तेव्हढे दुःख मित्राच्या एका वाक्याने होते....
...
.....
ह्या रविवारी नको पुढच्या रविवारी बसू ....

Popular Articles