Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

समजणं आणि समजुन घेणं यात खुप फरक आहे..
...
....
समजण्यासाठी बुध्दी लागते आणि समजुन घेण्यासाठी मन..

Popular Articles