Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

बायको: अहो, तुमचा तो मित्र अतुल त्याचं ज्या मुली बरोबर लग्न ठरलय ती मुलगी चांगली नाही ती व तिच्या घरचे भांडखोर आहेत. तिला काही घरकाम येत नाही. जर तिच्या बरोबर लग्न केल तर अतुलची वाट लागेल.
नवरा: (गप्प)...
बायको: तुम्ही का काही बोलत नाही?
नवरा:(गप्प)...
बायको: तुम्ही अतुलला सांगा तिच्या बरोबर लग्न करु नको म्हणून.
नवरा: (गप्प)...
बायको: (चिडून) तुम्हाला मित्राची काही काळजी नाही, वाट लागेल त्याची. जाऊन सांगा त्याला की तिच्या बरोबर लग्न करु नको म्हणून...
नवरा: मी कोणाला काही सांगायला जाणार नाही.
बायको: (चिडून) का?...
....
.....
नवरा: मला सांगायला कोण आलं होतं का?

Popular Articles