Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

सर्व आजारांवर औषध आहे, पण एका आजारावर औषध नाही आणि तो बायकांनाच होतो?
...
....
कसंतरी होतय..

Popular Articles