Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

वडील: तुला परीक्षेत ९० % मिळाले पाहिजे.
मुलगा: ९० काय ११० % आणून दाखवतो.
वडील: बापाशी मस्करी करतोस.
मुलगा: सुरुवात कोणी केली.

Popular Articles