Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

अशा लोकांचा आदर करा
जे त्यांच्या  कामातुन वेळ काढून तुम्हाला वेळ देतात....
...
....
आणि अशा लोकांवर प्रेम
करा, जे काम बाजूला ठेऊन तुमच्या मदतीला येतात....

Popular Articles