Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

वेळ पण शिकवते आणि गुरु पण शिकवतात..
दोघात फरक फक्त इतकाच आहे कि..
...
.....
गुरु शिकवून परीक्षा घेतात आणि
वेळ मात्र परीक्षा घेऊन शिकवते.......... !!

Popular Articles