Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

बायको म्हणजे बायकोच...
मी बाल्कनीत ऊभा राहुन गाण म्हणत होतो...
पंछी बनु... ऊडता फीरु.. मस्त गगन मे..
आज मै आजाद हु दुनीयाकी चमन मे...
...
.....
मधेच बायकोचा आवाज आला...
अहो... घरातच फिरा...

Popular Articles