Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

दोन पुणेकरांचे भांडण सुरू असते

गोखले: फार बोललास तर तुझे बत्तीस दात पाडीन.
चितळे: हात लावून पहा तरी, मी चौसष्ट दात पाडीन
कुलकर्णी (कुत्सित हसत) : अहो, पण दात बत्तीसच असतात.
...
.....
चितळे: मला माहिती होतं कुलकर्णी तुम्ही मध्ये बोलणार, म्हणून तुमचेही मोजलेत मी...

Popular Articles