Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

जिथे दान देण्याची सवय असते, तिथे संपत्तीची कमी नसते आणि जिथे माणुसकीची शिकवण असते, तिथे माणसांची कमी नसते..

Popular Articles