Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एका लहान मुलाला विचारले 'कोणत्या शाळेत जातोस?'
...
....
तो म्हणाला 'मी जात नाही!....मला ' पाठवतात...'

Popular Articles