Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

अभिमानाचा त्याग करणारा माणूस लोकांच्या प्रेमास पात्र होतो, राग सोडलेल्याला दुःख होत नाही. अभिलाषा सोडलेला माणूस श्रीमंत होतो व लोभ सोडलेला खरा सुखी होतो हेच जिवनाचे सत्य आहे..

Popular Articles