Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

गोखले काकू: अरे तुम्हाला किती वेळा सांगितलं इथे खेळू नका म्हणून..
...
.....
बंड्या: आम्ही मोजलं नाही काकू..

Popular Articles