Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एक माणूस आपल्या मुलाला खुप मारत होता.
शेजारी: का मारता आहात मुलाला ?
माणूस: अहो ह्याला एक एक पायरी सोडून जिना चढ़ म्हणजे चप्पल कमी झिजते असे सांगितले होते, हा गाढव दोन पाय-या सोडून चढला.
शेजारी: अहो मग मारता कशासाठी?
...
....
माणूस: अहो चड्डी फाटली ना.....

Popular Articles