Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

माणसाच्या मुखात गोडवा, मनात प्रेम, वागण्यात नम्रता, आणि हृदयात गरीबीची जाण असली की बाकी गोष्टी आपोआप घडत जातात...
    

Popular Articles