Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

कलीयुगाचे पर्व आहे, प्रत्येकालाच इथे गर्व आहे...!
मी आहे तरच सर्व आहे, नाहीतर सर्व व्यर्थ आहे...!!
अरे वेड्या..!
कुणा वाचून कुणाच राहात नसतं...
आदर कर सर्वांचा, हाच खरा मानव धर्म आहे...!!!

Popular Articles