Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एकाने विचारले, तुझे शाळेतले मित्र कायं करतात आता?
...
....
मी सांगितले, काही पुण्यात गेले... काही पिण्यात गेले!

Popular Articles