Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

वर्गात सरांनी  विचारले..
मुली आपल्या केसाच्या भांगात कुंकु का लावतात?
...
.....
एक मुलगी बोलली.. कारण..
मुलांनी समजावे कि ज्या प्लाॅटवर त्यांची नजर आहे त्याचे भुमी-पुजन झाले आहे...

Popular Articles