Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

बायका आपल्या मोबाईलवरुन त्यांच्या आईशी / बहीणीशी एक एक तास बोलतात आणि शेवटी म्हणतात...
....
.....
"चल ठेवते आता उद्या निवांत बोलु... "
एैकुन, पोटात गोळाच येतो राव..

Popular Articles