Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

छत्री पावसाला थांबवू शकत नाही पण पावसात थांबण्याचे धाडस नक्की देवू शकते, आत्मविश्वास यशस्वी होण्याची खात्री देऊ शकत नाही पण संघर्ष करण्याची प्रेरणा नक्की देवू शकतो..

Popular Articles