Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

असं म्हणतात की, एकदा आपल्याला कोणी फसवले कि त्या व्यक्तीकडे परत जायचं नसते.. पण काय करणार
...
.....
सासरवाडीला जावेच लागते...!

Popular Articles