Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

"महत्वकांक्षा" असल्याशिवाय माणूस "मेहनत" करित नाही आणि "मेहनत" केल्याशिवाय "महत्वकांक्षा" पुर्ण होत नाही...! आयुष्यात स्वत:ला कधी 'उध्वस्त' होऊ देऊ नका . कारण लोक 'ढासाळलेल्या' घराच्या वीटा सुद्धा सोडत नाहीत.

Popular Articles