Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

खुप दिवसाने बायकोला नेट रिचार्ज करुन दिले अन् whatsapp वर तिचा पहिलाच मेसेज आला ......
...
....
चक्किवर ठेवलेला दळनाचा डबा घरी घेउन या.!!!
डोळे भरुण आले राव  .....

Popular Articles