Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

पुण्यातील एक नामवंत डॉक्टर: "तुमच्या आजाराचं नेमकं कारण माझ्या लक्षात येत नाहीय... कदाचित दारू प्यायल्यामुळे हे होत असावं !!"
...
....
पेशंट :- "हरकत नाही... तुमची उतरल्यानंतर येतो मी परत...!"

Popular Articles