Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

मुलगी -आमच्या कॉलेजमधली मुलं माझ्या एका एका श्वासावर मरतात...
...
....
मुलगा - मग तू चांगली टूथपेस्ट का नाही वापरत?

Popular Articles