Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

अफलातून शोध!
ससा आणि कासव गोष्टीतला ससा पुण्याचा होता..
...
....
कारण तो दुपारी एक ते चार न चुकता झोपायचा!

Popular Articles