Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

आपल्यात लपलेले परके, आणि परक्यात लपलेले आपले जर तुम्हाला ओळखता आले तर..
आयुष्यात वाईट दिवस पहाण्याची वेळ आपल्यावर कधीच येणार नाही..

Popular Articles