Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

आदर व्यक्त करण्याची पध्दत...
जुन्या पिढ़ीत, मोठी व्यक्ति समोर आली की डोक्यावरची टोपी काढत असत...
...
....
आताची पिढ़ी कानातून हेडफोन काढतात...

Popular Articles