Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

जीवनात दोनच मित्र कमवा...
एक श्रीकृष्णासारखा, जो तुमच्यासाठी युध्द न करताही तुम्हाला विजयी करेल आणि दुसरा कर्णासारखा, जो तुम्ही चुकीचे असतानाही तुमच्यासाठी युध्द करेल..

Popular Articles