Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एकदा एका कुटुंबाच्या समोरच्या घरात नविन भाडेकरु राहायला येतात. खिड़कीतून त्यांचे दोरीवर वाळत घातलेले कपडे पाहुन बायको नवर्याकडे तक्रार करते की "लोक खुप चांगले आहेत पण ते कपडे स्वच्छ धुवत नाहीत". नवरा म्हणतो साबण संपला असेल.
दुसऱ्या दिवशी वाळत घातलेले कपडे पाहुन बायको परत तेच वाक्य म्हणते की "लोक खुप चांगले आहेत पण ते कपडे स्वच्छ धुवत नाहीत" कदाचित तिला कपडे चांगले धुतायेत नसतील."
नवरा ऐकून घेतो. असे रोजच चालते.
...
....
एक दिवस पहाते तर काय चमत्कार एकदम स्वच्छ धुतलेले कपडे पाहुन नवर्याला म्हणते "अहो ऐकलत का? समोरच्या वहिनी सुधारल्या. त्यांना कुणीतरी कपडे धुवायला शिकवलेले दिसते. आज कपडे अगदी चकाचक धुवून वाळत घातलेत"...

नवरा: "राणी, मी आज सकाळी लवकर उठलो आणि आपल्या खिडक्या साफ केल्या. काचा आतून आणि बाहेरून ओल्या फडक्याने पुसून घेतल्या त्यामुळे तुला ते कपडे स्वच्छ दिसतात. समोरचे नाही आपणच सुधारलोय"..
...
....
आपला दृष्टीकोन स्वच्छ ठेवून आपण दुसर्यांकडे पाहिले पाहिजे..

Popular Articles