Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

ज्या काळ्या रंगला अशुभ मानले जाते..त्याच काळ्या  रंगाच्या शाळेतील फळ्याने अनेक विध्यार्थ्यांचे आयुष्य घडवले आहे..
-मा.राष्ट्रपती अब्दुल कलाम

Popular Articles