Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

तुम्ही कितीही मोठ्या इंग्लिश मिडीअम शाळेत शिक्षण घ्या, पण..
...
....
मत द्यायला शेवटी Z.P. च्याच शाळेत जावं लागतं.......

Popular Articles