Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

मित्रा, आपल्या मैत्राचा मला अभिमान आहे! आपली ही मैत्री वर्षानुवर्षे अशीच वाढत राहो, हीच सदिच्छा!

Popular Articles